Liên hệ

Trường Tiểu học Phố Là

Địa chỉ: .., huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang
Người phát ngôn: Ông/bà Vương Ngân Sơn– Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 01692674226 – Email: